STORM WAY s.r.o.

Jednatel
Ondřej Šturm
sturm@storm-way.cz
+420 727 979 891

Účetní
Ing. Dana Šturmová
sturmova@storm-way.cz
+420 737 797 615

Řepov 188
29301 Mladá Boleslav
IČO: 171 505 66
DIČ: CZ171 505 66
Bank. spojení: FIO banka  2002212911/2010